Félix Endre vadászkutyás könyvei

Félix Endre a múlt évszázad talán legjelentő‘sebb hazai vadászkynologusa volt. Szaktudását számos hazai kutyás szervezet ( OVC, Magyar Véreb Egylet ) hasznosí­totta. Az 1920-40 es években rendszeresen jelentek meg a mai napig is iránymutató publikációi, mely években hazánkat vadászkutyás nagyhatalomként tisztelték.

A hazai vadászoknak, vadászkutyásoknak szánt alapmű trilógia ( Kezdő‘ Vizslás Kézikönyve, Az apróvad vadászata vizslával és a Vadász és vizslája)  mára már csak antikváriumi ritkaságként érhető‘ el. A kiskönyvek fontos elemei a magyar vadász-szakirodalomnak és vadászkultárának.

Szerencsére a mai vadgazdálkodók, vadászatra jogosultak egyre nagyobb tábora ismeri fel azt a tényt, hogy megfelelő‘en képzett vadászkutya nélkül a vadászat etikátlanabb, eredménytelenebb és kevésbé szórakoztató. A jól képzett és bevezetett vadászkutyák elengedhetetlen szereplői a vadászatnak és a felelős vadgazdálkodásnak.

Hazai vadászaink azonban nélkülözni kénytelenek a magyar kürülményekre, a magyar vadászati hagyományokra, Magyarországon használatos vadászkutyafajtákra í­ródott szakirodalmakat. Az elmúlt 60-70 évben csak elvétve jelent meg magyar szerző‘ tollából vadászkynologiai irodalom, úgy hogy Nemzeti Kincseink között 4 (5) hazai vadászkutyafajtát is tudhatunk.

Ezen a szegényes helyzeten kí­vánunk segí­teni Félix Endre alapműveinek megjelentetésével.

Félix Endre – A kezdő‘ vizslás kézikönyve

Az olvasó betekintést nyer a vizslázás kezdeti lépéseirő‘l. Megismerheti az alapképzés, a nevelés, a tartás első‘ mozzanatait.

Ára: 2.500,- Ft + postaköltség megrendelhető‘:

info@avadaszkutya.hu

 

Félix Endre – Az apróvad vadászata vizslával

A páratlan vizslavezető‘i és kiképző‘i tapasztalattal rendelkező‘ szerző‘ ezen az olvasmányos művén keresztül mutatja meg az érdeklő‘dő‘knek a vizslával történő‘ apróvad vadászatának kulisszatitkait.

Ára: 2.500,- Ft + postaköltség megrendelhető‘:

info@avadaszkutya.hu

 

Félix Endre – A vadász és vizslája

Egy vadászkutya történetén keresztül ismerhetjük meg a vizslás vadászat belső‘ világát

Ára: 2.500,- Ft + postaköltség megrendelhető‘:

info@avadaszkutya.hu

 

ÚJDONSÁG:

Carl Tabel : Tizenhárom legjobb kutyám

A könyv ára: 3.800,- Ft + postaköltség

info@avadaszkutya.hu

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.